Χαράλαμπος Σωκρ. Συριστατίδης

Μαιευτήρας / Χειρουργός Γυναικολόγος
Ειδικός στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή | Αναπληρωτής καθηγητής | Β’ Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική | Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής | Ιατρική Σχολή | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
←Επιστροφή στην αρχική

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Χ. Συριστατίδης
14 Ιουνίου 2020

 • 2003-2005: Άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης της Γ΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Νοσοκοµείο «Αττικόν» – Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
 • 2007-2009: Άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης της Γ΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» – Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
 • 9/2009-10/2012: Λέκτορας Μαιευτικής-Γυναικολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ στη Γ΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών – Π.Γ. Νοσοκομείο «Αττικόν».
 • 11/2012-8/2016: Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ στη Γ΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών – Π.Γ. Νοσοκομείο «Αττικόν».
 • 08/2016 – 07/2017. Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ στη Γ΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών – Π.Γ. Νοσοκομείο «Αττικόν».
 • 2/2018 – 2019. Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ, με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική-Γυναικολογία-Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή» στην Γ΄ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Π.Γ. Νοσοκομείο «Αττικόν».
 • 12/2019 έως σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ, με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική-Γυναικολογία-Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή» στην Β΄ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Π. Νοσοκομείο «Αρεταίειο».
 • 2004-1/9/2018: Υπεύθυνος Eκπαιδευτικού και Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γ’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν».
 • 2015-2016: Μέλος της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
 • 2015-2016: Μέλος επταμελούς επιτροπής της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών για την εκπόνηση του Κανονισμού Μεταδιδακτορικής Έρευνας στην Ιατρική Σχολή της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ (υπεύθυνη κα Βασιλοπούλου Ελένη).
 • 2015-2016: Μέλος τριμελούς επιτροπής του Τομέα Υγείας Μητέρας-Παιδιού, σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό και αναβάθμιση του πλαισίου εκπόνησης των διδακτορικών διατριβών, στην εξίσωσή τους σε διεθνή PhDs (μαζί με κ. Μαστοράκο, κα Μοσχόβη).
 • 2015-2016: Μέλος πενταμελούς επιτροπής του Τομέα Υγείας Μητέρας-Παιδιού, σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα της Ειδικότητας Μαιευτικής & Γυναικολογίας (μαζί με κα Καλανταρίδου, κ. Μαστοράκο, κ Δρακάκη, κ Ρίζο).
 • 016-2017: Γραμματέας Τομέα του Τομέα Υγείας Μητέρας Παιδιού της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
 • 2016-2017: Μέλος οκταμελούς επιτροπής για την οργάνωση και εκτέλεση διήμερου σεμιναρίου με θέμα «Εισαγωγή στη μεθοδολογία της έρευνας και τη στατιστική ανάλυση», 10-11/06/2017, Π.Γ.Ν. «Αττικόν».
 • 2017-2018: Μέλος της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
 • 2019: Μέλος της ΟΜ.Ε.Α. (Ομάδα εσωτερικής Αξιολόγησης) της Ιατρικής Σχολής.
 • 2020: Μέλος της Επιτροπής Λοιμώξεων της Β Μ-Γ, ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αρεταίειο.