Χαράλαμπος Σωκρ. Συριστατίδης

Μαιευτήρας / Χειρουργός Γυναικολόγος
Ειδικός στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή | Αναπληρωτής καθηγητής | Β’ Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική | Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής | Ιατρική Σχολή | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
←Επιστροφή στην αρχική

Νοσοκομειακές και πανεπιστημιακές θέσεις

Χ. Συριστατίδης
14 Ιουνίου 2020

ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑ

Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ, με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική-Γυναικολογία-Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή» στην Β΄ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Π. Νοσοκομείο «Αρεταίειο».

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 • 1991-1992:

Ιατρός στο 251ΓΝΑ Αεροπορίας, Αθήνα (έμμισθη θέση) και rotation σε Παθολογικές και Χειρουργικές κλινικές – τακτικές εφημερίες στο ειδικό Τμήμα Επειγόντων του Νοσοκομείου.

 • 1999–2003:

Ιατρός στο 251ΓΝΑ Αεροπορίας, Αθήνα (έμμισθη θέση) κατά τη διάρκεια της ειδκότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας– τακτικές εφημερίες στο ειδικό Τμήμα Επειγόντων του Νοσοκομείου.

 • 2003-2005:

Επιμελητής Γυναικολογικής Κλινικής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, Αθήνα (έμμισθη θέση)

Άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης της Γ΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Νοσοκοµείο «Αττικόν» – Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

(Διευθυντής: Καθηγητής Ε. Σαλαμαλέκης)

 • 9/2005-2/2007:

Άμισθος και έμμισθος Επιστημονικός και Κλινικός Συνεργάτης του Τμήματος  Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Assisted Reproduction Unit) Aberdeen Maternity Hospital, Obstetrics and Gynecology Department, University of Aberdeen, Scotland.

(Διευθυντής: Professor A. Templeton)

 • 2/2007 – 5/2007:

Άμισθος Επιστημονικός και Κλινικός Συνεργάτης στο Unita Operativa ginecologia e ostetricia 2Α, Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Generali e Specialistiche, Sezione ένα δι ginecologia ed ostetricia, Ospedale Policlinico Consorziale, Μπάρι, Ιταλία

  (Διευθυντής: Professor L. Selvaggi)

 • 2007-2009:

Επιμελητής Γυναικολογικής Κλινικής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, Αθήνα (έμμισθη θέση)

Άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης της Γ΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» – Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

(Διευθυντής: Professor E. Salamalekis)

 • 9/2009-10/2012:

Λέκτορας Μαιευτικής-Γυναικολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ στη Γ΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών – Π.Γ. Νοσοκομείο «Αττικόν».

(Διευθυντής: Professor E. Salamalekis)

 • 11/2012-8/2016.

Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ στη Γ΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών – Π.Γ. Νοσοκομείο «Αττικόν».

(Διευθυντές: Professors D. Kassanos (έως 31/8/2014), N. Papantoniou (1/9/2014-2016)

 • 08/2016 – 07/2017.

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ στη Γ΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών – Π.Γ. Νοσοκομείο «Αττικόν».

(Διευθυντής: Professor N. Papantoniou)

2/2018 – 2019

Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ, με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική-Γυναικολογία-Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή» στην Γ΄ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Π.Γ. Νοσοκομείο «Αττικόν».

(Director-Chairman: Professors N. Papantoniou (1/9/2014-1/9/2018), S. Κalantaridou (1/9/2018 – 30/11/2019).

12/2019 έως σήμερα:

Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ, με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική-Γυναικολογία-Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή» στην Β΄ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Π. Νοσοκομείο «Αρεταίειο».

(Director-Chairman: Professor N. Vlahos).

ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Από τον Σεπτέμβριο του 1991 έως τον Ιούλιο του 1992 πραγματοποίησα rotation σε παθολογικές και χειρουργικές Μονάδες και Κλινικές του 251Γενικού Νοσοκομείου της Αεροπορίας, ενώ εφημέρευα σε τακτική βάση στο ειδικό Τμήμα Επειγόντων του Νοσοκομείου, και συμμετείχα ενεργά στο ερευνητικό και επιστημονικό έργο του.
 • Από 1992 έως το 1998 υπηρέτησα σαν προϊστάμενος Υγειονομικών Σχηματισμών σε Μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας, αντιμετωπίζοντας όλο το φάσμα των επειγόντων παθολογικών και κυρίως χειρουργικών περιστατικών σε μικρές και μεγάλες επαρχιακές πόλεις της Ελλάδας. Κατά την περίοδο αυτή, το κύριο έργο μου ήταν η προετοιμασία και κυρίως ο έλεγχος των Ιπταμένων σε Πολεμικά Μαχητικά Αεροσκάφη πριν την αποστολή τους τόσο σε καθημερινή βάση όσο και κατά τη διάρκεια τακτικών και έκτακτων Πολεμικών Ασκήσεων στο Αιγαίο / Εθνικό Εναέριο Χώρο. Η στενή μου ενασχόληση με τους ιπταμένους με οδήγησε να γίνω ο πρώτος ιατρός της Πολεμικής Αεροπορίας που πήρε επίσημη άδεια από το ΓΕΑ/ΓΕΕΘΑ να πραγματοποιήσει πολεμικές πτήσεις με Phantom F-4E σε ποικίλες καταστάσεις δυσκολίας στον Ελλαδικό εναέριο χώρο.

·     

 • Από το 2003-2005 και το 2007-2009 εργάστηκα σαν Επιμελητής της Γυναικολογικής Κλινικής του 251 Γενικού Νοσοκομείου της Αεροπορίας για 4 έτη. Αντιμετώπισα όλων των ειδών τα έκτακτα γυναικολογικά περιστατικά και πραγματοποίησα μεγάλου αριθμού γυναικολογικών επεμβάσεων (συμπεριλαμβανομένου λαπαροσκοπικών). Καθημερινά συμμετείχα στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία και πραγματοποιούσα τακτικές εφημερίες στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου, ως υπεύθυνος του Χειρουργικού Τομέα. Παρακολούθησα όλες τις επιστημονικές δραστηριότητες της Κλινικής τα μετεκπαιδευτικά μαθήματα, κλινικοπαθολογο-ανατομικές συζητήσεις και βιβλιογραφικές ενημερώσεις, σεμινάρια, ανασκοπήσεις ιστορικών και περιστατικών, ενώ ήμουν ενεργό μέλος στο ερευνητικό και διδακτικό έργο της Γυναικολογικής κλινικής.

 • Για το ίδιο (παραπάνω) χρονικό διάστημα ήμουν άμισθος επιστημονικός συνεργάτης της Γ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό τη Διεύθυνση του Καθηγητού Ε. Σαλαμαλέκη. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα συμμετείχα ενεργά στο ερευνητικό και επιστημονικό έργο της Κλινικής.
 • Από το 2005 έως τον 3/ 2007 εργάστηκα σαν Επιμελητής και Κλινικός και Επιστημονικός Συνεργάτης στη Μονάδα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

(Assisted Reproduction Unit of Aberdeen Maternity Hospital, Scotland, UK), υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Alan Templeton μαζί με τους consultants Mark Hamilton & Siladitya Bhattacharya.

 • Από τον 3/2007 έως τον 5/2007 εργάστηκα σαν Κλινικός και Επιστημονικός Συνεργάτης στη Μονάδα της Ελάχιστα Επεμβατικής Γυναικολογικής Χειρουργικής,  (Unita Operativa Ginecologia e Ostetricia 2A, Università degli Studi di Bari, Italy), υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Luigi Selvaggi / Ass Prof Stefano Bettocchi), όπου εκπαιδεύτηκα στην υστεροσκόπηση εξωτερικού ιατρείου με την νέα μέθοδο «non-touch».

Έχω εκτελέσει έναν μεγάλο αριθμό όλων των ειδών των Μαιευτικών και Γυναικολογικών Επεμβάσεων, ενώ έχω συμμετάσχει στην εκπαίδευση και βοήθεια ειδικευομένων και ειδικευμένων ιατρών στο Χειρουργείο και στην Αίθουσα Τοκετών. Ως υπεύθυνος εφημερίας έχω αντιμετωπίσει με επιτυχία πολλές δύσκολες περιπτώσεις, τόσο Μαιευτικές όσο και Γυναικολογικές.

Ακόμη έχω εργαστεί:

•             ως υπεύθυνος για την καθημερινή συνέλευση/συγκέντρωση των ιατρών της Κλινικής, τους ειδικευόμενους ιατρούς και τους φοιτητές, για την ενημέρωση για τα προβλήματα του Τμήματος, όσον αφορά την αντιμετώπιση των μαιευτικών και γυναικολογικών περιπτώσεων, με βάση τα τελευταία στοιχεία της διεθνούς βιβλιογραφίας (όταν μου ζητηθεί από την Διεύθυνση της κλινικής) στο Νοσοκομείο Αττικό για 10 χρόνια.

 • Στην εξέταση εγκύων που παραπέμπονται για κλινική & υπερηχογραφική εξέταση οι οποίες νοσηλεύονται σε άλλες Κλινικές λόγω ποικίλων παθολογικών καταστάσεων.
 • Σε τακτική συνεργασία με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση επιπλεγμένων κυήσεων με προεκλαμψία, ενδομήτρια υπολειπόμενη ανάπτυξη, επαπειλούμενο πρόωρο τοκετό, αιματολογικές και άλλες διαταραχές (νεογνολόγους, νεφρολόγους, αναισθησιολόγους, αιματολόγους, παθολόγους).

•             Ως περιοδικός συντονιστής της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Μονάδας, όπου εκτελούνται καθημερινά οι κλινικές επισκέψεις με τους φοιτητές και τους ασκούμενους ιατρούς του Τμήματος.

 • Ως υπεύθυνος επίσκεψης τις ημέρες ενεργούς εφημερίας μου.
 • Ως υπεύθυνος στους θαλάμους παρακολούθησης γυναικών με κύηση υψηλού κινδύνου ή παθολογία κύησης.
 • Ως υπεύθυνος Αίθουσας Τοκετών σε περιοδική βάση, σε: αντιμετώπιση περιπτώσεων εργώδους τοκετού, υποβοηθούμενου κολπικού τοκετού (αναρροφητική εμβρυουλκία), αντιμετώπιση επειγόντων μαιευτικών περιστατικών (αιμορραγία τρίτου σταδίου τοκετού, βαριά προεκλαμψία-εκλαμψία, αιμορραγία τρίτου τριμήνου, πρόπτωση ομφαλίδας κ.ά.), εκτέλεση προγραμματισμένων ή έκτακτων καισαρικών τομών και κολπικών τοκετών ως υπεύθυνος ειδικευμένος ιατρός. Έχω δε συμμετάσχει σε 8 μαιευτικές υστερεκτομές (στις 4 ως πρώτος χειρουργός).
 • Συμμετοχή σε προγραμματισμένα (ως υπεύθυνος χειρουργός) ή σε επείγοντα  γυναικολογικά χειρουργεία (ως πρώτος εφημερεύων ιατρός). Εκτέλεση ποικίλλων ανοικτών και λαπαροσκοπικών επεμβάσεων, όπως υστερεκτομών (κοιλιακών, κολπικών), καθώς και ινομυοματεκτομών και εκτομών κύστεων ωοθήκης. Χειρουργική αντιμετώπιση εξωμητρίου κύησης (με λαπαροτομία ή λαπαροσκόπηση). Εκτέλεση μικρότερης βαρύτητας γυναικολογικών επεμβάσεων όπως επεμβάσεις στον τράχηλο (τραχηλεκτομία, κωνοειδής εκτομή, περίδεση τραχήλου), επεμβάσεις αποκατάστασης πρόπτωσης μήτρας και πυελικού εδάφους, καθώς και διαγνωστικών ή θεραπευτικών αποξέσεων. Εκτέλεση διαγνωστικών και χειρουργικών υστεροσκοπήσεων, κυρίως υστεροσκοπήσεων εξωτερικού ιατρείου, χωρίς αναισθησία, αναλγησία και χρήση κολποδιαστολέα.
 • Συμμετοχή σε ενεργείς εφημερίες ως πρώτος εφημερεύων ιατρός  – 24ωρη κάλυψη. Η Β’ και η Γ’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική στο ΠΝ Αρεταίειο και ΠΓΝ «Αττικόν» εφημερεύουν σε καθημερινή βάση για μαιευτικά περιστατικά (έγκυες γυναίκες που παρακολουθούνται στα εξωτερικά ιατρεία) και κάθε 4η ημέρα στα πλαίσια της «γενικής εφημερίας» του Νοσοκομείου. Ως τριτοβάθμια κέντρα εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό επειγόντων περιστατικών και δέχονται σημαντικό αριθμό παραπομπών από ιδιώτες ιατρούς και από άλλα Νοσοκομεία ή Κλινικές από όλη την Ελλάδα.