Χαράλαμπος Σωκρ. Συριστατίδης

Μαιευτήρας / Χειρουργός Γυναικολόγος
Ειδικός στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή | Αναπληρωτής καθηγητής | Β’ Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική | Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής | Ιατρική Σχολή | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Χ. Συριστατίδης
22 Οκτωβρίου 2022
←Επιστροφή στην αρχική

Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε εμβρυομεταφορά 3ης και 5ης ημέρας? Μία μεγάλη δημοσίευση.

Τα τρέχοντα στοιχεία πολύ χαμηλής βεβαιότητας δείχνουν ότι μπορεί να υπάρχει μικρή έως καθόλου διαφορά στον κίνδυνο για συγγενείς ανωμαλίες ή δυσμενή περιγεννητική έκβαση στις κυήσεις που προκύπτουν από εμβρυομεταφορά στο στάδιο της βλαστοκύστης σε σύγκριση με τα αρχικά στάδια της “διάσπασης”, εκτός από μια ελαφρώς αυξημένη πιθανότητα γέννησης άρρενος νεογνού μετά από μεταφορά βλαστοκύστης. Σε επίπεδο κρυοσυντήρησης, η εμβρυομεταφορά κατεψυγμένης βλαστοκύστης συσχετίστηκε με μείωση του κινδύνου για γέννηση παιδιών με χαμηλό σωματικό βάρος σε σύγκριση με τις άλλες ομάδες μεταφοράς σε φρέσκο κύκλο. Η εμβυρομεταφορά σε φρέσκο κύκλο στο στάδιο της “διάσπασης” σχετίστηκε με μείωση του κινδύνου για περιγεννητικό θάνατο σε σύγκριση με τις ομάδες βλαστοκύστεων. Υψηλής ποιότητας RCTs με ξεχωριστά δεδομένα για κύκλους φρέσκου και κατεψυγμένου και συνεπή αναφορά των συνθηκών καλλιέργειας και των μεθόδων κατάψυξης είναι υποχρεωτικές. Απαιτούνται μετα-αναλύσεις δεδομένων συγκεκριμένων συμμετεχόντων / υποομάδων για την αντιμετώπιση της ουσιαστικής ασυνέπειας που προκύπτει από τις τρέχουσες προσεγγίσεις συγκεντρωτικών δεδομένων.

« »