Χαράλαμπος Σωκρ. Συριστατίδης

Μαιευτήρας / Χειρουργός Γυναικολόγος
Ειδικός στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή | Αναπληρωτής καθηγητής | Β’ Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική | Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής | Ιατρική Σχολή | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Χ. Συριστατίδης
22 Οκτωβρίου 2022
←Επιστροφή στην αρχική

The new Inter-university Master’s Program NKUA – AUTH – EAP is coming with the title “Systematic reviews and meta-analysis: the Cochrane Methodology”

Soon the new program will start for the first time INTERNATIONALLY. The title is “Systematic reviews and meta-analysis: the Cochrane Methodology”.

The Knowledge subject is “Training in Methodology in Cochrane and systematic reviews according to the standards established by the Cochrane”.

The objective of the Graduate Studies Program (MSc) is to ensure the scientific proficiency of students, the specialization and cultivation of a high level of skills and knowledge in the field of systematic reviews and meta-analyses through the Cochrane methodology. Also the cultivation and promotion of scientific knowledge, scientific specialization and research in developing research fields, the consolidation of the self-confidence of postgraduate students through the provision of specialized knowledge and systematic practical training in its complex approach, the promotion of interdisciplinary research in related topics, as well as the preparation of high-level relevant postgraduate theses and the development of critical and research skills required for doctoral level studies.

Stay tuned….

« »