Χαράλαμπος Σωκρ. Συριστατίδης

Μαιευτήρας / Χειρουργός Γυναικολόγος
Ειδικός στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή | Αναπληρωτής καθηγητής | Β’ Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική | Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής | Ιατρική Σχολή | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Χ. Συριστατίδης
7 Οκτωβρίου 2020
←Επιστροφή στην αρχική

DAFOH (Doctors Against Forced Organ Harvesting) (Ιατροί ενάντια στην Εξαναγκαστική Αφαίρεση Οργάνων)

Μου τόστειλε η Κατερίνα, Ελληνίδα ιατρός στην Ιταλία και μέλος της Οργάνωσης. Προς ευαισθητοποίηση όλων μας, επαγγελματιών ή μη.

https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-019-0406-6
« »