Χαράλαμπος Σωκρ. Συριστατίδης

Μαιευτήρας / Χειρουργός Γυναικολόγος
Ειδικός στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή | Αναπληρωτής καθηγητής | Β’ Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική | Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής | Ιατρική Σχολή | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Χ. Συριστατίδης
17 Ιουνίου 2020
←Επιστροφή στην αρχική

Τεχνητή νοημοσύνη και υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Κατασκευάσαμε ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο που βασίζεται σε στατιστικά σημαντικές μεταβλητές με το τελικό καταληκτικό αποτέλεσμα της ζώσας κύησης και αντιπροσωπεύει ένα σταθερό και αποτελεσματικό σύστημα με αυξημένους δείκτες απόδοσης. Η αξιολόγηση του συστήματος επέτρεψε μια άριστη εικόνα της κλινικής του αξίας ως υποστηρικτικού εργαλείου στις ιατρικές αποφάσεις. Συνολικά παρέχει μια αξιόπιστη προσέγγιση στη συνήθη πρακτική των μονάδων εξωσωματικής γονιμοποίησης σε ένα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον.

« »