Χαράλαμπος Σωκρ. Συριστατίδης

Μαιευτήρας / Χειρουργός Γυναικολόγος
Ειδικός στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή | Αναπληρωτής καθηγητής | Β’ Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική | Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής | Ιατρική Σχολή | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Χ. Συριστατίδης
22 Οκτωβρίου 2022
←Επιστροφή στην αρχική

Έρχεται το νέο Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΕΚΠΑ – ΑΠΘ – ΕΑΠ με τίτλο “Systematic reviews and meta-analysis: the Cochrane Methodology”

Σε λίγο θα ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα για πρώτη φορά ΔΙΕΘΝΩΣ. Ο τίτλος είναι “Systematic reviews and meta-analysis:  the Cochrane Methodology” (ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ / ΕΡΕΥΝΑ / ΜΕΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ.

Το Γνωστικό αντικείμενο είναι “Training in Methodology in Cochrane and systematic reviews according to the standards established by the Cochrane”.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι η εξασφάλιση επιστημονικής επάρκειας των σπουδαστών και σπουδαστριών, η εξειδίκευση και η καλλιέργεια υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων και γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο των συστηματικών ανασκοπήσεων και μετα-αναλύσεων μέσω της μεθοδολογίας Cochrane. Επίσης η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, επιστημονικής εξειδίκευσης και έρευνας σε αναπτυσσόμενα ερευνητικά πεδία, η εδραίωση της αυτοπεποίθησης των μεταπτυχιακών φοιτητών μέσω της παροχής εξειδικευμένων γνώσεων και της συστηματικής πρακτικής εξάσκησης στη σύνθετη προσέγγιση της, η προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας σε συναφή θέματα, καθώς και της εκπόνησης υψηλού επιπέδου συναφών μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και η ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Μείνετε συντονισμένοι….

)

« »