Χαράλαμπος Σωκρ. Συριστατίδης

Μαιευτήρας / Χειρουργός Γυναικολόγος
Ειδικός στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή | Αναπληρωτής καθηγητής | Β’ Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική | Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής | Ιατρική Σχολή | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Χ. Συριστατίδης
17 Ιουνίου 2020
←Επιστροφή στην αρχική

Σημαντική είδηση

Ξεκίνησε η λειτουργία της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αρεταίειο

»