Χαράλαμπος Σωκρ. Συριστατίδης

Μαιευτήρας / Χειρουργός Γυναικολόγος
Ειδικός στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή | Αναπληρωτής καθηγητής | Β’ Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική | Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής | Ιατρική Σχολή | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Χ. Συριστατίδης
17 Ιουνίου 2020
←Επιστροφή στην αρχική

Διαφορετικά τα χαρακτηριστικά των υπογόνιμων ζευγαριών

Διαφορετικά τα χαρακτηριστικά των υπογόνιμων ζευγαριών ανάλογα με τον τύπο της υπογονιμότητας. Βρήκαμε ότι οι υπογόνιμες γυναίκες με ανεξήγητη υπογονιμότητα που υποβάλλονται σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή παρουσιάζουν διαφορετικά δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά σε σύγκριση με εκείνα άλλων αιτιών υπογονιμότητας, αν και τα ποσοστά ζωντανών γεννήσεων είναι παρόμοια.

« »